Thiết kế web chuẩn seo

Máy chủ ảo (Virtual Private Server-VPS) là dịch vụ máy chủ hoạt động dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ một máy chủ vật lý ban đầu. VPS có tính năng như một máy chủ riêng (Dedicated Server). Người sử dụng được cấp quyền cao nhất để toàn quyền quản trị máy chủ. VPS kết nối Internet với 01 IP tĩnh và được cài đặt sẵn hệ điều hành tùy chọn. VPS cho phép quản trị từ xa và cài đặt các phần mềm theo nhu cầu mà không bị giới hạn số lượng domain.
Dịch vụ hosting Server
Đăng ký hosting, Server, vps chuyên nghiệp hoạt động ổn định tấc độ truy cập web nhanh. Hosting cấu hình ip chuẩn hỗ trợ seo web hiệu quả, không giới hạn lượng truy cập. Gói hosting Wordpress, Hosting Linux hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình với các phiên bản khác nhau sao lưu hàng tuần
Thiết kế web