×"Chúng tôi không cố gắng trở thành công ty lớn nhất. Chúng tôi muốn trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình cam kết lâu dài với lĩnh vực này"
Thiết kế web chuẩn seo
×"Chúng tôi không cố gắng trở thành công ty lớn nhất. Chúng tôi muốn trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình cam kết lâu dài với lĩnh vực này"

Nguyên tắc 80/20 áp dụng cho SEO

1. 80% thời gian dành spam link mà hiệu quả thu được chỉ là 20%. 2. 20% từ khóa chiếm tổng số 80% lượng search 3. 20% yếu tố quyết định đến 80% thứ hạng  website của bạn 4. 20% số site của bạn quyết định đến 80% doanh thu 5. 20% link chất lượng sẽ quyết định 80% mức độ thành công 6. 80% sức mạnh của website đến từ nội dung và 20% đến từ link spam 7. 80% thời gian dành cho seo offpage và 20% dành cho onpage 8. 20% thời gian cho kế hoạch, chiến lược quyết định 80% hiệu quả và thành công

Nguyên tắc 80-20 áp dụng cho SEO

1. 80% thời gian dành spam link mà hiệu quả thu được chỉ là 20%. 2. 20% từ khóa chiếm tổng số 80% lượng search 3. 20% yếu tố quyết định đến 80% thứ hạng  website a bạn 4. 20% số site a bạn quyết định đến 80% doanh thu 5. 20% link chất lượng sẽ quyết định 80% mức độ thành công 6. 80% sức mạnh
4.45 sao của 1165 phiếu bầu
Nguyên tắc 80/20 áp dụng cho SEO
Nguyên tắc 80/20 áp dụng cho SEO
Thủ thuật seo 090.696.7056 093.784.1299 243 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Q. Phú Nhuận, HCM