Có phải là thiết lập HTTPs gây ra những vấn đề SEO?

Mặc dù Google đã tuyên bố rằng các trang web sử dụng HTTPS sẽ có được một  chút lợi thế trên bảng xếp hạng, thì thực tế là nhiều trang web đã bị thua lỗ do thực hiện không đúng cách. Thiết kế web chuẩn SEO hôm nay thảo luận về các vấn đề thường gặp với HTTPS và cách khắc phục chúng.

Mục lục

Có phải là thiết lập HTTPs gây ra những vấn đề SEO?

Google đã thúc đẩy các trang web để di chuyển sang HTTPS, và nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu bao gồm điều này trong chiến lược SEO của mình. Gần đây, Google cho biết rằng 34 phần trăm của các kết quả tìm kiếm của Google là HTTPS. Đó là con số nhiều hơn so với  nhiều người  mong đợi, nhưng đó là một dấu hiệu tốt, như nhiều trang web đang trở nên bảo đảm.

Tuy nhiên, theo như Thiết kế web chuẩn SEO nhận thấy, ngày càng có rất nhiều trang web đã chuyển tới HTTPS nhưng đã không thực hiện nó một cách chính xác và có thể mất hiệu quả trên các bảng xếp hạng HTTPS. Một số người cũng đã tạo ra nhiều vấn đề hơn trên các trang web của họ  do không  điều chỉnh một cách chính xác.

Vấn đề sau di chuyển HTTPS

Một trong những vấn đề chung Thiết kế web chuẩn SEO nhận thấy là: sau khi một trang web đã  chuyển đến HTTPS, thì họ không đặt các phiên bản trang web HTTPS là một trong những ưu tiên của họ.  Vẫn có phiên bản HTTP nổi xung quanh. Google cho biết trong các tình huống như thế này, họ sẽ lập chỉ mục HTTPS theo mặc định.

Tuy nhiên, những vấn đề sau đây vẫn còn tồn tại bởi có tới hai phiên bản trang web: nội dung trùng lặp; liên kết  bị loãng; lãng phí ngân sách crawl của công cụ tìm kiếm.

Nội dung trùng lặp

Nếu thẻ canonical không được  tận dụng, Google nhìn thấy hai phiên bản trang web,  thì sẽ coi  đó như là nội dung trùng lặp. Ví dụ, các trang web sau đây có cả phiên bản HTTPS và HTTP và không tận dụng các thẻ canonical.

Nội dung trùng lặp

Bởi vì lỗi set up này, chúng ta đều thấy hai phiên bản HTTP và HTTPS đều được lập chỉ mục:

Bởi vì lỗi set up này, chúng ta đều thấy hai phiên bản HTTP và HTTPS đều được lập chỉ mục:

Bạn cũng có thể thấy rằng, những site sau đều có thẻ canonical, nhưng phần set up bị sai. Ví dụ như, trang Adorama.com đều có hai phiên bản HTTP và HTTPS- và cả hai phiên bản đều có gắn thẻ canonica. Tình huống này cũng không loại trừ vấn đề nội dung trùng lặp.

thẻ canonical

thẻ canonical

Adorama phiên bản XML đánh dấu HTTP URL thay vì phiên bản HTTPS:

 Adorama phiên bản XML đánh dấu HTTP URL thay vì phiên bản HTTPS:

Liên kết pha loãng

Khi có cả phiên bản HTTPS và HTTP phiên bản, ngay cả khi có các thẻ canonica tại chỗ, thì nó có thể gây ra các liên kết pha loãng. Điều gì sẽ xảy ra khi những người dùng khác nhau sẽ  lướt qua cả hai phiên bản trang web, chia sẻ và liên kết tương ứng với họ. Vì vậy, tín hiệu  social và liên kết bên ngoài có thể được chia thành hai URL thay vì một.

Lãng phí ngân sách crawl của công cụ tìm kiếm

Nếu thẻ canonica không phải là đòn bẩy, và cả hai phiên bản đều tồn tại, thì các công cụ tìm kiếm sẽ tìm cả hai, mà sẽ lãng phí ngân sách tìm kiếm. Thay vì Google chỉ tìm kiếm một phiên bản tối ưu nhất, các công cụ tìm kiếm phải làm việc gấp đôi. Đây có thể là vấn đề đối với các trang web lớn.

Cách thiết lập lý tưởng để giải quyết các vấn đề trên là phải có các URL phiên bản HTTP 301 chuyển hướng đến phiên bản HTTPS trên cả trang web. Điều này sẽ loại bỏ sự trùng lặp, liên kết pha loãng và lãng phí ngân sách tìm kiếm của Google.

Dưới đây là một ví dụ

Dưới đây là một ví dụ:

Hãy nhớ là đừng sử dụng chuyển hướng 302, đây chỉ là chuyển hướng tạm thời. Dưới đây là ví dụ về một site làm điều này. Họ sử dụng chuyển hướng 302 từ HTTPS đến HTTP. Lẽ ra nên là HTTP 301 chuyển hướng trực tiếp đến HTTPS.

Dưới đây là một ví dụ:

Dưới đây là danh sách các thực hành tốt nhất cho một thiết lập HTTPS đúng để tránh các vấn đề SEO:

  • Đảm bảo phiên bản trang web HTTPS của bạn được thêm vào trong Google Search Console và Bing Webmaster Tools. Trong Google Search Console, thêm cả phiên bản www và không www. Đặt tên miền ưa thích của bạn dưới các phiên bản HTTPS.
  • Sử dụng  chuyển hướng 301  cho HTTP URL với các phiên bản HTTPS trên cả trang web.
  • Đảm bảo tất cả các liên kết nội bộ trỏ đến URL phiên bản HTTPS trên cả trang web.
  • Đảm bảo thẻ canonical trỏ về với các phiên bản URL HTTPS.
  • Đảm bảo Sitemap XML của bạn bao gồm các phiên bản URL HTTPS.
  • Đảm bảo tất cả các liên kết bên ngoài để trang web của bạn đều ở dưới sự kiểm soát của bạn, chẳng hạn như social profile, điểm đến các phiên bản URL HTTPS.
Henry Hoàng
Henry Hoàng
Chuyên gia SEO Henry Hoàng. Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực seo, cải thiện % CTR cho website, nhằm tăng tỉ lệ chuyển đổi. Phân tích đánh giá độ cạnh tranh từ khóa, từ đó đưa ra định hướng SEO phù hợp. Xem thêm
FollowAction (12231) - LikeAction (12431) - WriteAction (900)