AdWords cập nhật tính năng tự động tối đa hóa sự chuyển đổi

Có nhiều công ty nói rằng họ nhận thấy 73% gia tăng trong sự chuyển đổi, 59% gia tăng trong tỷ lệ chuyển đổi và CPA giảm xuống 42% chỉ trong lần thử nghiệm Maximize Conversions đầu tiên:

Google cho ra mắt chức năng tự động tối đa hóa sự chuyển đổi trong 

AdWords cập nhật tính năng tự động tối đa hóa sự chuyển đổi

Lựa chọn Smart Bidding mới nhất nhắm tới việc gia tăng dung lượng chuyển đổi và sẽ sử dụng một khoảng ngân quỹ hàng ngày để đạt được mục tiêu đó. Các chiến thuật Smart Bidding trong AdWords sử dụng máy móc để điều chỉnh sự đấu giá được thiết kế cho từng buổi đấu giá. Thuật toán lấy một số yếu tố làm cơ sở, trong đó bao gồm cả loại chiến dịch đấu giá.

Chức năng mới được thêm vào trong AdWords Smart Bidding chính là Mazimize Conversions (tối đa hóa sự chuyển đổi). Maximize Conversion sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lượng doanh thu từ ngân quỹ hiện tại của bạn bằng cách phân tích các dấu hiệu như là danh sách tái marketing, thời gian trong ngày, trình quyệt và điều chỉnh hệ thống thành các bid. Có nhiều công ty nói rằng họ nhận thấy 73% gia tăng trong sự chuyển đổi, 59% gia tăng trong tỷ lệ chuyển đổi và CPA giảm xuống 42% chỉ trong lần thử nghiệm Maximize Conversions đầu tiên:

Một vài điều cần được lưu ý trong Maximize Conversions:

  1. Cần phải thiết lập phần mềm theo dõi chuyển đổi AdWords
  2. Mỗi chiến dịch cần phải có một ngân quỹ riêng chứ đừng nên đi chia sẻ ngân quỹ với một chiến dịch khác.
  3. Maximize Conversions sẽ giới hạn trong ngân quỹ nhưng sẽ nhắm tới việc đạt tới được số ngân quỹ trong ngày đó. Nếu như chiến dịch hiện tại đang dưới số ngân quỹ cho phép thì bạn cũng đừng ngạc nhiên khi thấy số tiền chi ra tăng lên khi chuyển sang sử dụng Maximize Conversions.

Maximize Conversion hiện nay được liệt kê như một lựa chọn cho Bid Strategy nằm dưới thiết lập chiến dịch trong các chiến dịch Search.

Một vài điều cần được lưu ý trong Maximize Conversions:

Tài Ads
Tài Ads
Tài Ads là chuyên gia adwords trên các nền tảng Facebook, Google, Tiktok tại Askany...Chúng tôi cung cấp những chiến lược quảng cáo hiệu quả nhất giúp bạn thành công chuyển đổi khách hàng và tối đa hóa tỷ lệ chuyển đổi cho doanh nghiệp của mình. Xem thêm
FollowAction (19064) - LikeAction (19264) - WriteAction (119)