Đặt tên công ty tiếng anh

Đối với các công ty, doanh nghiệp mới thành lập thì tên Công ty bằng Tiếng Anh đang trở thành chuẩn mực phải có trong thời đại kinh tế mở cửa, việc kinh doanh có liên quan đến các doanh nghiệp nước ngoài.

Mục lục

Bài viết là hướng dẫn và các ví dụ về cách đặt tên công ty/ doanh nghiệp bằng tiếng anh, và các ví dụ thực tế của các doanh nghiệp đã được các phòng đăng ký kinh doanh cấp phép. Chúng tôi phân chia theo từng lĩnh vực để quý khách tiện tham khảo cách viết tên công ty tiếng anh theo đúng lĩnh vực kinh doanh (được ghi trong tên doanh nghiệp của mình).

Đặt tên công ty tiếng anh

Quy định của pháp luật về đặt tên công ty bằng tiếng nước ngoài

 1. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch tên công ty sang tiếng anh, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng anh.
 2. Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
 3. Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.
 4. Cách Đặt tên shop bằng tiếng Anh

Danh sách tên công ty tiếng anh hay

Tên công ty cổ phần bằng tiếng anh

Loại hình công ty cổ phần khi dịch sang tiếng anh là “ joint stock company”

Các tên công ty tiếng anh bạn có thể tham khảo các vd về tên tiếng anh của công ty tnhh. Bạn chỉ cần thay “ company limitted” bằng “ joint stock company”.

Bạn có thể tham khảo các ví dụ về tên công ty cổ phần bằng tiếng anh như sau:

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
Tên tiếng anh: ABC JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: ABC JSC

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ABC
Tên tiếng anh: ABC TRADING JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ABC
Tên tiếng anh: ABC TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ABC
Tên tiếng anh: ABC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ABC
Tên tiếng anh: ABC SERVICES TRADING JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ABC

Tên tiếng anh: ABC SERVICES TRADING PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ABC
Tên tiếng anh: ABC TRAVEL SERVICES TRADING JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHÁCH SẠN ABC
Tên tiếng anh: ABC HOTEL TRADING JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ ABC
Tên tiếng anh: ABC CRAFTS JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU ABC
Tên tiếng anh: ABC COLORED METAL JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT ABC
Tên tiếng anh: ABC CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ABC
Tên tiếng anh: ABC INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY NÔNG NGHIỆP ABC
Tên tiếng anh: ABC AGRICULTURAL MACHINE JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ABC
Tên tiếng anh: ABC TELECOMMUNICATION JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT ABC
Tên tiếng anh: ABC INTERIORS JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ ABC
Tên tiếng anh: ABC EQUIPMENT BUSINESSMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ABC
Tên tiếng anh: ABC AGRICULTURE SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ABC
Tên tiếng anh: ABC EXPORT IMPORT SERVICES TRADING JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ABC
Tên tiếng anh: ABC MECHANICAL ELECTRICAL JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ABC
Tên tiếng anh: ABC SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ABC
Tên tiếng anh: ABC REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ABC
Tên tiếng anh: ABC INTERNATIONAL PRODUCE TRADING JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ABC
Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ABC
Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ABC
Tên tiếng anh: ABC DESIGN CONSULTANCY AND CONSTRUCTIONE JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KINH DOANH ABC
Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTIONE BUSINESS JOINT STOCK COMPANY

Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ABC
Tên tiếng anh: ABC TRADING BUSINESSMENT AND PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

Cách viết tên công ty TNHH bằng tiếng anh

Công ty TNHH gồm có công ty tnhh một thành viên và công ty tnhh 2 thành viên trở lên nhưng khi đặt tên công ty không nên cho từ “ một thành viên” hay “ hai thành viên trở lên” vào. Nhìn sẽ mất thiện cảm với người đọc.

Vd: Loại hình công ty là: Công ty TNHH 1 thành viên, ta có thể đặt tên công ty là: “ CÔNG TY TNHH A” thay vì “ CÔNG TY TNHH MTV A”

Tên tiếng anh của loại hình “ công ty TNHH” là : Company Limited

Các ví dụ bạn có thể tham khảo khi dịch tên công ty TNHH sang tiếng anh.

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH ABC

Tên tiếng anh: ABC COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: ABC CO.,LTD

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ABC
Tên tiếng anh: ABC TRADING COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ABC
Tên tiếng anh: ABC SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ABC
Tên tiếng anh: ABC SERVICES TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ABC
Tên tiếng anh: ABC TRAVEL SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ABC
Tên tiếng anh: ABC TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN ABC
Tên tiếng anh: ABC HOTEL TRADING COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ ABC
Tên tiếng anh: ABC CRAFTS COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU ABC
Tên tiếng anh: ABC COLORED METAL COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT ABC
Tên tiếng anh: ABC CHEMICALS COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ABC
Tên tiếng anh: ABC INVESTMENT COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ABC
Tên tiếng anh: ABC DEVELOPMENTAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH DOANH ABC
Tên tiếng anh: ABC BUSINESS DEVELOPMENTAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP ABC
Tên tiếng anh: ABC AGRICULTURAL MACHINE COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ABC
Tên tiếng anh: ABC TELECOMMUNICATION COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ABC
Tên tiếng anh: ABC INTERIORS COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ABC
Tên tiếng anh: ABC IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ABC
Tên tiếng anh: ABC EXPORT IMPORT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ABC
Tên tiếng anh: ABC MECHANICAL ELECTRICAL COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ABC
Tên tiếng anh: ABC SOLUTIONS COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ABC
Tên tiếng anh: ABC REAL ESTATE COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ABC
Tên tiếng anh: ABC INTERNATIONAL PRODUCE TRADING COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ABC
Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ABC
Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ABC
Tên tiếng anh: ABC DESIGN CONSULTANCY AND CONSTRUCTIONE COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KINH DOANH ABC
Tên tiếng anh: ABC CONSTRUCTIONE BUSINESS COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI ABC
Tên tiếng anh: ABC TRADING BUSINESSMENT AND PRODUCTION COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ ABC
Tên tiếng anh: ABC EQUIPMENT BUSINESSMENT COMPANY LIMITED

Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ABC
Tên tiếng anh: ABC AGRICULTURE SERVICE COMPANY LIMITED

Tên Công Ty Tiếng Anh Ý Nghĩa

Cùng SCR.VN tìm hiểu ý nghĩa tên của những công ty nổi tiếng bằng tiếng Anh dưới đây. Hãy đặt cho công ty của mình một cái tên thật ấn tượng nhé!

 1. Crazy Tiger: con hổ điên cuồng.
 2. Circuit Design: thiết kế mạch.
 3. Destiny Realty Solutions: giải pháp bất động sản số mệnh.
 4. Dream Home Improvements: cải tiến ngôi nhà mơ ước.
 5. Dream Home Estate: bất động sản ngôi nhà mơ ước.
 6. Electronics Source: nguồn điện.
 7. Enrich Garden: vùng đất làm giàu.
 8. Exact Solutions: giải pháp chính xác.
 9. Express Merchant: tàu buôn hỏa tốc.
 10. Fireball: quả bóng lửa.
 11. Future Bright: tương lai tươi sáng.
 12. Future Plan: kế hoạch tương lai.
 13. First Choice Garden: khu vườn sự lựa chọn đầu tiên.
 14. Fellowship Investments: đầu tư cho quyền lợi chung.
 15. Gamma Realty: bất động sản Gamma.
 16. Good Times: khoảng thời gian tốt đẹp.
 17. Gold Leaf Garden: khu vườn lá vàng.
 18. Golden Joy: sự vui thích vàng.
 19. Galaxy Man: người đàn ông từ dải ngân hà.
 20. Happy Bear Investment: đầu tư chú gấu hạnh phúc.
 21. Helping Hand: bàn tay giúp đỡ.
 22. House of Gas: ngôi nhà ga.
 23. Infinite Wealth: sự giàu có vô hạn.
 24. Infinite Wealth Planners: người lập kế hoạch giàu có vô hạn.
 25. Life Map Planners: người lập kế hoạch bản đồ cuộc đời.
 26. Liberty Wealth: sự giàu có tự do.
 27. Rainbow Life: cuộc sống cầu vồng.
 28. Realty Depot: nơi tụ họp bất động sản.
 29. Rich and Happy: giàu có và hạnh phúc.
 30. System Star: hệ thống ngôi sao.

????Bên cạnh Tên Công Ty Tiếng Anh Ý Nghĩa Tặng bạn combo Đặt Tên Con Gái Có Tên Đệm Là Ngọc ❤️️ Hay, Đẹp Nhất

Những Tên Công Ty Tiếng Anh Ý Nghĩa

Gửi đến bạn một số gợi ý về cách đặt tên công ty theo tiếng Anh hay và mang ý nghĩa nhất, cùng tham khảo những cái tên tiếng Anh dưới đây nhé!

 1. Asiatic Solutions: giải pháp Á châu.
 2. A+ Investments: đầu tư A+
 3. Afforda: giá cả phải chăng.
 4. Afforda Merchant: buôn bán giá cả phải chăng.
 5. Adapt: thích nghi.
 6. Affinity investments: đầu tư hấp dẫn.
 7. Alert Alarm: báo thức cảnh báo.
 8. Architectural Genie: kiến trúc Genie.
 9. Asian Plan: kế hoạch châu Á.
 10. Atlas Architectural Designs: thiết kế bản đồ kiến trúc.
 11. Atlas Realty: bản đồ bất động sản.
 12. Back To Basics: trở lại những vấn đề cơ bản.
 13. Balanced Fortune: cơ hội cân bằng.
 14. Better Business Ideas and Services: ý tưởng kinh doanh và dịch vụ tốt hơn.
 15. Body Fate: vận mệnh cơ thể.
 16. Body toning: thay đổi màu sắc cơ thể.
 17. Brilliant Home Designs: thiết kế ngôi nhà rực rỡ.
 18. Bold ideas: ý tưởng liều lĩnh.
 19. Castle Realty: bất động sản lâu đài.
 20. Choices: những sự lựa chọn

????Ngoài Những Tên Công Ty Tiếng Anh Ý Nghĩa Bật mí đến bạn Tên Shop Mỹ Phẩm Hay ❤️ 1001 Tên Shop Ấn Tượng Nhất

Tên Công Ty Nước Ngoài Hay

Cách đặt tên công ty theo tiếng Anh sẽ giúp doanh nghiệp của bạn có tính hướng ngoại và hội nhập nhiều hơn đấy.

 • LG – là hai chữ cái đầu của các brand-name: Lucky và Goldstar.
 • Lotus – người sáng lập công ty này Mitch Kapor tập thiền.
 • Microsoft — MICROcomputer SOFTware.
 • Mitsubishi – do người sáng lập, ông Yataro Iwasaki nghĩ ra năm 1870. Từ này theo tiếng Nhật có nghĩa là “Ba viên kim cương”.
 • Nabisco – đầu tiên là The NAtional BISCuit Company, từ năm 1971 đổi thành Nabisco.
 • Nikon – đầu tiên là Nippon Kogaku, nghĩa là “quang học Nhật Bản”.
 • Nintendo – bao gồm ba từ Nhật Nin-ten-do, có nghĩa là “trời xanh cảm tạ công việc nặng nề”.
 • Nissan – trước kia có tên là Nichon Sangio, nghĩa là “công nghiệp Nhật Bản”.
 • Nokia – đầu tiên là một nhà máy chế biến đồ gỗ, sau đó sản xuất cả những sản phẩm từ cao su ở thành phố Nokia, Phần Lan.
 • Novell – do vợ của George Canova, người đồng sáng lập công ty nghĩ ra.
 • Oracle – những nhà sáng lập
 • Sanyo – tiếng Hán nghĩa là “ba đại dương”.
 • SAP – “Systems, Applications, Productss in Data Processing”, do 4 người trước đây làm cho hãng IBM thành lập.
 • SCO – xuất phát từ: Santa Cruz Operation.
 • Siemens – do Werner von Siemens thành lập năm 1847.
 • Sony – từ tiếng Latin “Sonus”(âm thanh), còn sonny nghĩa là cô bé (tiếng lóng).
 • Subaru – là tên một chòm sao.
 • SUN – là công ty phần mềm do 4 cựu sinh viên Đại học Stanford sáng lập. SUN là viết tắt của Stanford University Network.
 • Suzuki – được đặt theo tên người sáng lập Michio Suzuki.

????Ngoài Tên Công Ty Nước Ngoài Hay Chia sẻ đến bạn Tên Cửa Hàng Hay Nhất ❤️️ 1001 Gợi Ý Tên Tiệm Siêu Độc Lạ

Các Từ Tiếng Anh Hay Để Đặt Tên Công Ty

Gửi đến bạn một số từ vựng tiếng ANh dùng để đặt tên cho công ty phù hợp và ý nghĩa nhất dưới đây.

 • headquarters : trụ sở chính
 • representative office : văn phòng đại diện
 • branch office : chi nhánh công ty
 • regional office : văn phòng địa phương
 • wholesaler : cửa hàng bán buôn
 • outlet : cửa hàng bán lẻ
 • department : phòng, ban
 • Accounting department : phòng kế toán
 • Administration department : phòng hành chính
 • Financial department : phòng tài chính
 • Personnel department/ Human Resources department : phòng nhân sự
 • Purchasing department : phòng mua sắm vật tư
 • Research & Development department : phòng nghiên cứu và phát triển
 • Sales department : phòng kinh doanh
 • Shipping department : phòng vận chuyển

????Bên cạnh Các Từ Tiếng Anh Hay Để Đặt Tên Công Ty tiết lộ đến bạn Tên Shop Hay Và Ý Nghĩa Nhất❤️️1001 Gợi Ý Cách Đặt Tên

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiếng Anh Lớn Nhất Thế Giới

Dưới đây là top 10 công ty TNHH lớn nhất thế giới mang tiếng Anh, cùng điểm danh những cái tên nổi bật dưới đây nhé!

 • Amazon
 • Microsoft
 • Alphabet
 • Apple
 • Berkshire hathaway
 • Facebook
 • Tencent
 • Tập đoàn Alibaba
 • Johnson & Johnson
 • JPMorgan Chase

????Bên cạnh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiếng Anh Lớn Nhất Thế Giới Tặng bạn trọn bộ Tên Trợ Thủ Free Fire Hay Nhất ❤️ 1001 Gợi Ý Đặt Tên Chất. Xem Top dịch vụ thành lập công ty uy tín

Tên Công Ty Tiếng Anh Viết Tắt

Những công ty nổi tiếng dưới đây chính là tên viết tắt của các cụm từ tiếng Anh ý nghĩa, cùng khám phá ngay nhé!

 • IBM: Tập đoàn công nghệ nổi tiếng thế giới được viết tắt từ International Business Machines
 • 3M: Tên công ty hàng đầu thế giới về sản xuất được viết tắt từ Minnesota Mining and Manufacturing
 • HTC: Công ty công nghệ với sản phẩm điện thoại HTC lấy tên từ High Tech Computer
 • DHL: Công ty chuyển phát nhanh hàng đầu thế giới lấy tên của 3 nhà sáng lập Daisey, Hillblom, Lynn
 • BMW (Bayerische Motoren Werke AG)
 • ACB (Asia Commercial Bank),…

Tên Công Ty Nổi Tiếng Thế Giới Bằng Tiếng Anh

Để có một cái tên ý nghĩa cho công ty của mình, bạn cần phải chọn lựa từ nhiều yếu tố khác nhau, tham khảo những yếu tố khách quan bên dưới ngay nhé!

 • Adobe – tên công ty này lấy từ Adobe Creek, là tên con sông gần nhà của người sáng lập John Warnock.
 • Adidas – là tên của người sáng lập công ty Ali Dassler. Ông chủ công ty không muốn dùng đầy đủ tên của mình. Tên ông là Adolf.
 • Apple – là thứ quả yêu thích của người sáng lập công ty Steve Jobs
 • Canon – dựa theo Kwanon, nghĩa là Phật Quan âm
 • Casio – được đặt theo tên người sáng lập Kashio Tadao.
 • Cisco – viết tắt từ San Francisco.
 • Compaq – com và paq (một chi tiết kết nối).
 • Corel – dựa theo tên người sáng lập công ty, Michael Cowpland. Giải mã từ: COwpland REsearch Laboratory (Phòng thí nghiệm khảo cứu của ông Cowpland).
 • Daewoo – nhà sáng lập công ty Kim Wo Chong gọi tên công ty của mình rất khiêm tốn: “Đại Hoàn vũ”. Tiếng Việt nghe như Đê-U-u…
 • Fuji – núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất nước Nhật.
 • Google – tên này từ Googol, có nghĩa là số 1 với 100 số không.
 • Hitachi – tiếng Nhật nghĩa là “Mặt trời mọc”.
 • Honda – được đặt theo tên người sáng lập Soichiro Honda.
 • Honeywell – được đặt theo tên người sáng lập Mark Honeywell.
 • Hyundai – tiếng Hàn nghĩa là “Đương thời”.

????Ngoài Tên Công Ty Nổi Tiếng Thế Giới Bằng Tiếng Anh Sưu tầm ngay cách Đặt Tên Lót Chữ An Hay Nhất ❤️️ Ý Nghĩa Cho Bé Gái, Trai. Xem hướng dẫn đặt tên công ty theo phong thủy

Hiện tại chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi thiết kế web được thiết kế logo miễn phí + tên miền + hosting + hướng dẫn quảng cáo seo tổng thể marketing online miễn phí. Hãy liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Donnie Hùng
Donnie Hùng
Chuyên viên Marketing Donnie Hùng là người giỏi và chuyên nghiệp trong lĩnh vực Marketing. Anh đảm nhận những vị trí quan trọng trong bộ phận Marketing – quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp. Xem thêm
FollowAction (9195) - LikeAction (9395) - WriteAction (929)