Google Search Console gửi thông báo AMP

Những trang mà thân thiện với AMP nhưng không phải nhà xuất bản/trang tin tức định hướng thì nhận được những tin nhắn là họ có thể thử trang của họ dùng bản demo AMP. Dưới đây là ảnh chụp màn hình của một tin nhắn như vậy:

Google Search Console gửi thông báo AMP. Goodle hiện đang chủ động thúc đẩy AMP thông qua trung tâm tin nhắn Google Search Console.

Thông báo mới nhất của google | Google Search Console gửi thông báo AMP

Đầu tháng 8, Google thông báo rằng Google dự định đưa các trang AMP cho mọi kết quả tìm kiếm trên di động trong tương lai và mở một demo cho người dùng thử nó xem thế nào.

Trong nỗ lực mang lại sự nhận thức cho người dùng về cập nhật này, Google đã thông báo cho các webmaster và chủ trang thông qua trung tâm tin nhắn Google Search Console về việc cập nhật AMP.

Những tin tức này không được công bố rộng rãi mà đưa tới tất cả các website, theo một trật tự nhất định. Thông điệp này bắt đầu từ tuần trước, và dưới đây là một bản copy mà một trang web nhận được.

Google Search Console gửi thông báo AMP

Những trang mà thân thiện với AMP nhưng không phải nhà xuất bản/trang tin tức định hướng thì nhận được những tin nhắn là họ có thể thử trang của họ dùng bản demo AMP. Dưới đây là ảnh chụp màn hình của một tin nhắn như vậy:

Google Search Console gửi thông báo AMP

Henry Hoàng
Henry Hoàng
Chuyên gia SEO Henry Hoàng. Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực seo, cải thiện % CTR cho website, nhằm tăng tỉ lệ chuyển đổi. Phân tích đánh giá độ cạnh tranh từ khóa, từ đó đưa ra định hướng SEO phù hợp. Xem thêm
FollowAction (12085) - LikeAction (12285) - WriteAction (900)