×"Chúng tôi không cố gắng trở thành công ty lớn nhất. Chúng tôi muốn trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình cam kết lâu dài với lĩnh vực này"
Thiết kế web chuẩn seo
×"Chúng tôi không cố gắng trở thành công ty lớn nhất. Chúng tôi muốn trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình cam kết lâu dài với lĩnh vực này"

Trang AMP không còn cần dữ liệu cấu trúc để tồn tại trên Google SearcH Console

Google đã xử lý các vấn đề  dữ liệu cấu trúc từ các lỗi để ghi chú trong báo cáo lỗi AMP.

Trang AMP không còn cần dữ liệu cấu trúc để tồn tại trên Google SearcH Console

Với sự mở rộng AMP đến kết quả core trên di động trong tương lai, thì đúng là một điều tốt khi biết rằng dữ liệu cấu trúc không tồn tại thì không còn tạo hay phá vỡ các quy luật của trang AMP của bạn hiển thị trên kết quả tìm kiếm.

Google đã cập nhật báo cáo lỗi Google Search Console AMP bắt đầu từ ngày 1/4/2014, theo đó thì trag này đã “ hạ cấp” cả về lỗi “ thiếu dữ liệu cấu trúc” và “dữ liệu cấu trúc không tồn tại”,  từ các lỗi cơ bản khiến trang AMP của bạn bị mất hiệu lực để “ ghi chú thông tin” mà không làm mất hiệu lực các trang AMP của bạn.

Google cho biết: Một số trang AMP có thể thấy sự thay đổi theo hướng đi xuống trong các báo cáo lỗi. Bởi vì vấn đề “ thiếu dữ liệu cấu trúc” và “ dữ liệu cấu trúc không tồn tại”  đã bị hạ xuống từ các lỗi để ghi chú thông tin. Việc hạ xuống này được thực hiện bởi vì một trang AMP không cần các yếu tố dữ liệu cấu trúc để được xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Tất nhiên là, dữ liệu cấu trúc thì quan trọng để xuất hiện trên giao diện và hiển thị tốt hơn trên carousel tin tức hàng đầu. Nhưng với sự hỗ trợ AMP cho tìm kiếm di động, thì nó không phải là một yêu cầu để hiển thị trong top 10 liên kết màu xanh. 

Google đã xử lý các vấn đề  dữ liệu cấu trúc từ các lỗi để ghi chú trong báo cáo lỗi AMP. Với sự mở rộng AMP đến kết quả core trên di động trong tương lai, thì đúng là một điều tốt khi biết rằng dữ liệu cấu trúc không tồn tại thì không còn tạo hay phá vỡ các quy luật của trang AMP của bạn hiển thị
4.85 sao của 1845 phiếu bầu
Trang AMP không còn cần dữ liệu cấu trúc để tồn tại trên Google SearcH Console
Trang AMP không còn cần dữ liệu cấu trúc để tồn tại trên Google SearcH Console
Thủ thuật seo 090.696.7056 093.784.1299 243 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Q. Phú Nhuận, HCM
093.784.1299