5 số liệu marketing quan trọng cần theo dõi

Số liệu là nền tảng cho bất kỳ chiến lược tiếp thị thành công nào. Nhưng hầu hết các công ty không sử dụng rất nhiều các chỉ số quan trọng để tính toán sự thành công hay thất bại. Thông thường, các công ty thường bỏ qua rất nhiều các công thức phức tạp mà có thể xác định sự thành công thực sự của bất kỳ chiến lược tiếp thị.

Mục lục

5 số liệu marketing quan trọng cần theo dõi

Để giúp bạn xây dựng một chiến lược hiệu quả, MARKEITNG NẮNG XANH giới thiệu bạn hiểu những số liệu quan trọng và công thức của chúng.

1. ROI (Return on Investment)

ROI là công thức phổ biến nhất và có lẽ là dễ hiểu nhất. ROI là một công cụ được sử dụng để tính toán sự hiệu quả và giá trị của một khoản đầu tư. Nó cho thấy được và / hoặc mất một khoản đầu tư bằng cách so sánh và đo lường lợi nhuận trên vốn đầu tư với chi phí đầu tư.

ROI là được sử dụng phổ biến với các phương pháp khác để giúp phát triển các kế hoạch kinh doanh quan trọng dựa trên các số liệu nhận được. Tuy nhiên, các tính toán ROI có thể được điều chỉnh và xử lý để sử dụng khác nhau. Một công ty có thể sử dụng nó để đánh giá một lợi nhuận trên một cổ phiếu, trong khi người khác có thể sử dụng nó để đưa ra quyết định quan trọng vào việc đầu tư PPC hay chiến lược SEO thì mới có hiệu quả.

Ví dụ, một công ty làm cho một khoản đầu tư trị giá  5,000 $ vào Google AdWords và tạo ra 10.000 $ lợi nhuận ròng. Đây sẽ là một ROI 100 phần trăm. Công thức sẽ trông như thế này: ROI = (Net Profit / Chi phí đầu tư) x 100. Chia doanh thu trở lại của một khoản đầu tư cho chi phí đầu tư, và kết quả là một tỷ lệ phần trăm. Trong trường hợp này, ROI = ($ 10.000 / $ 5,000) X 100.

2. CPA (Cost Per Action)

CPA được gọi là Cost Per Acquisition, Pay Per Action hay Cost Per Action. Đó là một công thức để đo lượng một doanh nghiệp đã phải trả để đạt được một sự chuyển đổi. CPA cũng được sử dụng để xác định một chiến lược tiếp thị cho phép các nhà quảng cáo trả tiền cho một hành động cụ thể, chẳng hạn như mua hàng hoặc điền vào mẫu từ người tiêu dùng tiềm năng. Chiến dịch CPA là tương đối ít rủi ro, như chi phí chỉ được tích lũy một khi hành động mong muốn đã xảy ra.

Hầu hết các công ty xác định CPA là chi phí mỗi chuyển đổi. Ví dụ, một công ty đầu tư 1.000 $ trong một chiến dịch SEO. Họ đã nhận được 100 khách hàng mới, đặc biệt từ SEO. CPA của họ là $ 10 / khách hàng. Công thức là CPA = (Chi phí / chuyển đổi). Chia chi phí của chiến dịch quảng cáo cho các chuyển đổi.

3. ROAS (Return On Advertising Spend)

Đơn giản chỉ cần xem ROAS là một công cụ dùng để đo lường lợi nhuận làm từ quảng cáo. Đó là thước đo hữu ích nhất để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị, như  bao nhiêu doanh thu bạn nhận được trở lại trên số tiền bạn chi cho quảng cáo. Trong khi thu nhập từ đầu có thể cung cấp cho bạn cái nhìn tổng thể, sử dụng các công thức ROAS cho phép bạn để đạt được các phép đo hiệu suất cụ thể dựa trên tất cả các mạng lưới tiếp thị thực hiện. Ví dụ, bạn có thể áp dụng ROAS vào các chiến dịch và nhóm quảng cáo cụ thể để nhận được một cái nhìn tốt hơn về các hướng tốt nhất để tối ưu hóa quảng cáo thua lỗ.

Tính toán ROAS cũng sẽ cho bạn biết, ở cấp độ cơ bản nhất, nếu kênh tiếp thị của bạn hoạt động ở một mức độ đủ cao, mà sẽ cho phép nó để được lợi nhuận. Ví dụ, một công ty dành $ 20,000 Quảng cáo Google và nhận được $ 60.000 doanh thu. ROAS của họ là $ 2 - (60,000$ - 20,000$) /  20,000$. Công thức: ROAS = ( doanh thu quảng cáo / chi phí của nguồn quảng cáo). Chia doanh thu nhận được từ quảng cáo  cho các chi phí quảng cáo.

4. CLV (Customer Lifetime Value)

CLV là số liệu được sử dụng để xác định giá trị kinh tế của một khách hàng mang đến cho doanh nghiệp của bạn, không chỉ trong thời gian này, nhưng trong suốt thời gian họ là một khách hàng. Các số liệu cho thấy tất cả mọi thứ từ sự tương tác đầu tiên của họ cho đến khi họ mua hàng của công ty bạn. Đây là điều cần thiết để xác định liệu có giá trị nhiều hơn trong các kênh tiếp thị lâu dài.

Nói cách khác, nếu giá trị CLV của bạn cao từ một kênh tiếp thị cụ thể, bạn sẽ muốn đầu tư vào nhiều hơn để giữ chân khách hàng - giả sử bạn có một ROI dương. Số liệu này cũng cho phép bạn  đánh giá sự thành công của công ty dựa trên các kết quả của chiến lược tiếp thị lâu dài của bạn.

5. Customer Retention Rate

Tỷ lệ trung thành của khách hàng. Customer Retention Rate là một số liệu sử dụng để tính toán sự trung thành khách hàng của bạn. Thu hút khách hàng mới khó hơn giữ lại những khách hàng hiện tại. Nếu bạn có thể khuyến khích các khách hàng trung thành ở lại với doanh nghiệp của bạn lâu hơn, bạn sẽ tối đa hóa doanh thu của bạn. Xác định như thế nào là một khách hàng dành riêng cho công ty của bạn cho phép bạn cải thiện các chiến lược kinh doanh tốt hơn.

Ví dụ, nếu bạn bắt đầu một quý với 25 khách hàng (CS) và đạt được 10 khách hàng mới (CN), nhưng mất 7 khách trong quý đó, thì các khách hàng vào cuối kỳ (CE) sẽ là 28. Sử dụng các công thức sau đây, bạn có thể xác định Customer Retention Rate. Trong trường hợp này sẽ là 72 phần trăm.

Các công thức để sử dụng cho Customer Retention Rate = (Khách hàng giai đoạn cuối - Khách hàng mới cho giai đoạn này) / Khách hàng tại thời điểm bắt đầu x 100. Trừ các khách hàng mới từ số lượng khách hàng ở cuối của giai đoạn này, và chia cho các khách hàng vào lúc bắt đầu của thời kỳ này, và sau đó nhân với 100 để có được tỷ lệ phần trăm của Customer Retention Rate. 

Donnie Hùng
Donnie Hùng
Chuyên viên Marketing Donnie Hùng là người giỏi và chuyên nghiệp trong lĩnh vực Marketing. Anh đảm nhận những vị trí quan trọng trong bộ phận Marketing – quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp. Xem thêm
FollowAction (9138) - LikeAction (9338) - WriteAction (929)