Biến khách hàng thành đại sứ thương hiệu

Khách hàng tin tưởng những khách hàng khác hơn là những nhãn hàng không quen biết. Dưới đây là 7 thủ thuật để chuyển những khách hàng hiện tại của bạn trwor thành những người quảng bá, ủng hộ mình.

Biến khách hàng thành đại sứ thương hiệu

Thu hút khách hàng, giữ khách hàng là điều quan trọng bậc nhất trong kinh doanh.

Đối với những người kinh doanh nhỏ, tư tưởng để tạo một nguồn khách hàng chính là kiếm thêm khách hàng mới, không chỉ là để những khách hàng trung thành tiếp tục ủng hộ bạn, làm sao để chính họ trở thành một mấu chốt quan trọng trong những nỗ lượt marketing của mình.

Dựa theo nhưng thống kê từ một khảo sát vào năm 2014 với khoảng 5000 khách hàng:

  • 88% khách hàng đọc những đánh giá để nhận định đâu là nhãn hàng, dịch vụ chất lượng.
  • 72% khách hàng nói rằng những đánh giá tích cực giúp học thêm tin tưởng một nhãn hiệu đó hơn
  • 12% không đọc các đánh giá

Khách hàng tin tưởng những khách hàng khác hơn là những nhãn hàng không quen biết. Dưới đây là 7 thủ thuật để chuyển những khách hàng hiện tại của bạn trwor thành những người quảng bá, ủng hộ mình:

  • 1) Khuyến khích khách hàng viết các đánh giá online.
  • 2) Sử dụng email marketing để gia tăng sự gắn kết với khách hàng, Brand loyalty.
  • 3)Tiên phong trong dịch vụ chăm sóc khách hàng.
  • 4) Tạo những nội dụng hữu ích và cung cấp đúng thời điểm liên quan.
  • 5) Hỏi khách hàng những thứ họ cần.
  • 6) Chấp nhận một vài khoản lỗ trong thời gian ngắn để đổi lấy lợi ích lâu dài.
  • 7) Thường xuyên đưa ra các cải tiến đối với sản phẩm chính và các offer.
Donnie Hùng
Donnie Hùng
Chuyên viên Marketing Donnie Hùng là người giỏi và chuyên nghiệp trong lĩnh vực Marketing. Anh đảm nhận những vị trí quan trọng trong bộ phận Marketing – quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp. Xem thêm
FollowAction (9197) - LikeAction (9397) - WriteAction (929)