×"Chúng tôi không cố gắng trở thành công ty lớn nhất. Chúng tôi muốn trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình cam kết lâu dài với lĩnh vực này"
×"Chúng tôi không cố gắng trở thành công ty lớn nhất. Chúng tôi muốn trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình cam kết lâu dài với lĩnh vực này"

Đặt tên công ty vận tải logistics tên công ty Vận tải hay

Sau đây là tất cả hướng dẫn của tôi về cách đặt tên công ty. Đặt tên công ty hay, ý nghĩa, đặt tên công ty theo phong thủy. Hi vọng các bạn có thể lựa chọn được một tên thương hiệu phù hợp. Đồng thời, xây dựng nó thành đứa con tinh thần vững mạnh và phát triển.

Đặt tên công ty vận tải

Quy định của Luật doanh nghiệp về đặt tên doanh nghiệp

Quy định chung

Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố sau đây:

 • Loại hình doanh nghiệp;
 • Tên riêng.

Tên trùng và tên gây nhầm lẫn

 1. Tên trùng là tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.
 2. Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:
 • Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên doanh nghiệp đã đăng ký bởi ký hiệu “&”;
 • Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là công ty con của doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bằng các từ “miền bắc”, “miền nam”, “miền trung”, “miền tây”, “miền đông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là công ty con của doanh nghiệp đã đăng ký.

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

 1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.
 2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp

 1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
 2. Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp tại cơ sở của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
 3. Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

Top tên công ty giao nhận và vận chuyển

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hàng Hải Tiêu Điểm Đà Nẵng

Công Ty TNHH Tiếp Vận Trái Đất Xanh

Công Ty TNHH MTV Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương

Công Ty TNHH Bình Viên

Công Ty TNHH Marine Sky Logistics

Công Ty Haba-Sped Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài (NETCO)

Công Ty CP TM Và DV Chuyển Phát Nhanh PCS

Công Ty CP TM Và DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)

Công Ty CP Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế Việt

Công Ty CP Giao Nhận Hàng Hóa Nasco

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Long Hưng Phát

Công Ty TNHH TMDV Và Vận Tải Quốc Tế Việt Liên

Công Ty CP Hai Bốn Bảy – Chi Nhánh Hà Nội

Công Ty CP Giao Nhận Hàng Không AAL

Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Thái Bình Dương

Công Ty CP Hai Bốn Bảy

Phúc Vinh – Chi Nhánh Công Ty TNHH Phúc Vinh

Vận Tải Delta – Công Ty TNHH Quốc Tế Delta

Chuyển Phát Nhanh Tín Thành – Công Ty Cổ Phần Bưu Chính Tín Thành Việt Nam

Chuyển Phát Nhanh Phước Long – Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vận Tải Phước Long

Công Ty Chuyển Phát Nhanh Hợp Nhất – TPHCM – Sài Gòn

Chuyển Phát Nhanh Hợp Tiến – Công Ty CP Chuyển Phát Nhanh Hợp Tiến

Chuyển Phát Nhanh Newpost – Công Ty CP Chuyển Phát Nhanh Newpost

Vận Chuyển Ngày Đêm – Công Ty TNHH Vận Chuyển Ngày Đêm

Chuyển Phát Nhanh Tân Phát – Công Ty TNHH Đầu Tư Vận Tải Tân Phát

Chuyển Phát Nhanh UPCO – Công Ty TNHH UPCO

Chuyển Phát Nhanh Thanh Tâm – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tiếp Vận Thanh Tâm

Chuyển Phát Nhanh SP Việt Nam – Công Ty Cổ Phần SP Việt Nam

Giao Nhận T.N.N – Công Ty TNHH Giao Nhận Và Thương Mại T.N.N

Công Ty TNHH Liên Kết Toàn Cầu Nguyệt Cát

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hóa Long Tứ Vương

Quốc Tế Phương Nam – Công Ty TNHH Quốc Tế Phương Nam (Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế)

Logistics Thanh Lâm – Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Thanh Lâm

Logistics Vinalink – Công Ty Cổ Phần Logistics Vinalink

Vận Tải ASM – Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại ASM

Quốc Tế Phương Nam – Công Ty TNHH Quốc Tế Phương Nam (Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế)

Vận Tải Quang Tường – Công Ty TNHH Giải Pháp Vận Tải Quang Tường

Vận Tải Quốc Tế LACCO – Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Và Vận Tải Quốc Tế LACCO

Logistics Hưng Thịnh Phát – Công Ty TNHH Hưng Thịnh Phát

Công Ty TNHH On Time Worldwide Logistics (Việt Nam)

Logistics DONASCO – Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải Đông Nam

Vận Tải Anphata – Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Anphata

Vận Chuyển Siêu Sao Toàn Cầu – Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Chuyển Siêu Sao Toàn Cầu

Vận Tải An Phát – Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ An Phát

Logistics Tân Nam Chinh – Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Tân Nam Chinh

Vận Chuyển NPT Vina – Công Ty TNHH NPT VINA

Vận Tải IR Chín Anh – Công Ty TNHH Vận Tải IR Chín Anh

Giao Nhận Vận Chuyển MMI-Logistics – Công Ty TNHH MMI-Logistics Việt Nam

Mison Trans – Công Ty Vận Tải Miên Sơn

Hải Minh Logistics – Công Ty TNHH Tiếp Vận Quốc Tế Hải Minh

Vận Chuyển Hàng Hóa Ưu Tiên – Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hóa Ưu Tiên

Vận Chuyển Colombus Việt Nam – Công Ty TNHH COLOMBUS Việt Nam

Chành Xe Nghi Phong – Công Ty TNHH MTV In Ấn – Xây Dựng Nghi Phong

Vận Tải Á Đông – Công Ty TNHH Chuyển Phát Nhanh Á Đông

Giao Nhận Minh Sơn – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giao Nhận Minh Sơn

Vận Tải Phúc Tâm – Công Ty CP Vận Tải Và Dịch Vụ Phúc Tâm

Vận Chuyển WORLDSTAR – Công Ty TNHH WorldStar Việt Nam

Cách đặt tên công ty hay và phổ biến nhất

Tên công ty hài hước và ấn tượng

Hiếm khi có một vị sáng lập nào nghĩ đến một cái tên công ty thật hài hước và gây ấn tượng mạnh. Vì có thể mọi người sẽ chỉ thấy buồn cười lúc đầu. Nhưng khi nghe nhiều lần lại thấy nhạt và không còn hấp dẫn nữa. Thực tế vẫn có những người chủ doanh nghiệp vô cùng hài hước và bản lĩnh khi đặt tên cho “đứa con” của mình. 

Ưu điểm: Cách này chỉ phù hợp với một số lĩnh vực đặc thù mà bạn có thể thêm sự hài hước vào đó. Ví dụ : Công ty TNHH Tự Nhiên Thấy Đói (đăng ký ngành nghề Bán buôn thực phẩm). Công ty TNHH MTV Cười Lên Cái Coi (đăng ký ngành nghề Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động),…Điều này khá ấn tượng.

Nhược điểm: Tên công ty như vậy dễ khiến cho đối tác và khách hàng có cảm giác không yên tâm khi làm việc với một đơn vị “thích trêu đùa”

Đặt tên công ty theo những danh từ gợi nhắc

Có rất nhiều danh từ gợi nhớ đến một đối tượng, sự vật hoặc sự việc nào đó có liên quan với lĩnh vực kinh doanh hoặc khách hàng của công ty bạn, việc sử dụng những danh từ này đặt tên cho công ty cũng là sự lựa chọn rất hay:

 • Tên công ty lấy cảm hứng từ một trong các vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Ví dụ như: Zeus (là vua của các vị thần). Hera (là vợ thần Zeus, nữ thần của hôn nhân và gia đình). Ares (vị thần chiến tranh). Helios (thần mặt trời)…
 • Tên công ty là tên một trong các hành tinh trong vũ trụ. Ví như: Sao Chổi, Sao Kim, Sao Thủy, Sao Mộc, Sao Thổ…
 • Tên công ty là một trong các loài hoa: Hoa Anh Đào, Hoa Mười Giờ, Hoa Hướng Dương, Hoa Hồng Xanh, Hoa Mai, Hoa Ban,…
 • Tên công ty là một trong các loài động vật: Công ty TNHH Tiger Việt Nam (Tiger là con hổ), Công ty TNHH may Sư Tử Vàng, Công ty cổ phần giao nhận vận tải Con Ong, Công ty TNHH Gấu Trúc,…
 • Tên công ty lấy cảm hứng từ trong phim ảnh, thi ca: Bông Sen Vàng, Núi Đôi, Vầng Trăng Khuyết, Tre Làng,…

Ưu điểm và nhược điểm của cách này cũng tương tự như mục #4. Những tên công ty ngắn, hay, ý nghĩa thường được nhiều người nghĩ tới và sử dụng.

Đặt tên công ty liên quan đến ngành nghề kinh doanh

Có rất nhiều người sử dụng cách này để đặt tên cho công ty đơn giản nó có quan hệ trực tiếp, gợi nhắc đến lĩnh vực mà công ty đang hoạt động. Ví dụ: Công ty cổ phần nội thất ABC, Công ty cổ phần xây dựng số 1, Công ty TNHH dệt may XYZ,…

Ưu điểm: Cách đặt tên công ty như này phù hợp với những công ty chỉ tập trung hoạt động trong các lĩnh vực cụ thể. Điều này có thể làm nổi bật lĩnh vực kinh doanh của bạn. Việc sử dụng lĩnh vực kinh doanh cũng giúp việc đăng ký tên công ty dẽ dàng hơn. Do số lượng chữ cái nhiều. Bạn có nhiều cơ hội để không bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với các công ty khác.

Hạn chế: Nếu thương hiệu của bạn không đủ mạnh. Bạn sẽ không có gì khác biệt để khách hàng nhớ tới bạn. Nếu muốn mở rộng thị trường sang lĩnh vực khác thì lại phải thành lập công ty mới. Nếu không sẽ gây hiểu lầm cho đối tác và khách hàng. (ví dụ Công ty cổ phần nội thất ABC mà lại hoạt động trong ngành Thời Trang thì có vẻ không liên quan lắm).

Đặt tên công ty theo tên cá nhân

Tên công ty theo tên cá nhân là điều đầu tiên mà người chủ doanh nghiệp sẽ nghĩ đến. Nó vừa đơn giản, dễ đọc lại có bản sắc riêng. Mặc dù việc đặt tên công ty như vậy mang tính chất hơi hướng cá nhân và phù hợp với các công ty tư nhân, gia đình nhưng cũng có rất nhiều công ty lớn trên thế giới có nguồn gốc từ tên của một cá nhân. Ví dụ: Dell (công ty công nghệ – chủ sở hữu là Michael Dell)., McDonald (hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh do anh em Richard và Maurice McDonald sáng lập). Tập đoàn Trump (tên của tổng thống Mỹ Donald Trump). Ford (công ty sản xuất ô tô được thành lập bởi Henry Ford),…

Việc lựa chọn tên cá nhân đặt cho tên công ty thường dựa trên những cách thức sau:

 • Đặt theo họ tên hoặc tên đệm người chủ công ty: Minh Long, Nam Phương, Vĩnh Tiến, Quang Hanh, Trường Sơn,…
 • Đặt theo tên ghép của những người sáng lập công ty, của vợ chồng hoặc con cái: Tân Hiệp Phát, Việt Tiến Mạnh, Tân Hoàng Minh.

Ưu điểm: cách đặt tên này là mang dấu ấn cá nhân nên nếu người chủ công ty. Họ là người có danh tiếng, uy tín thì công ty cũng dễ dàng được hưởng lợi ích từ thương hiệu cá nhân có sẵn đó.

Hạn chế: Vì thương hiệu công ty gắn liền với thương hiệu cá nhân. Khi công ty phát triển lớn mạnh sẽ có những thành viên có tâm lý là đang phục vụ cho một ông chủ nào đó. Họ có thể ích kỷ và hẹp hòi. Đồng thời bị giảm nhiệt huyết cũng như khao khát công hiến cho công ty.

Đặt tên công ty sử dụng ngoại ngữ hoặc ký tự viết tắt

Những tên công ty này có thể là tên dịch sang tiếng Anh hoặc tên viết tắt theo tiếng Anh. Do sự hội nhập và giao thoa văn hóa giữa các nước trên thế giới thì việc đặt tên công ty có yếu tố nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến. Một số cách đặt tên công ty như sau:

 • Tên công ty dựa trên ký tự ghép của các chữ viết tắt tên địa danh và ngành nghề kinh doanh: ví dụ Habeco (Hanoi Beer Alcohol and Beverage Joint Stock Corp), Sabeco (Saigon Beer-Alcohol-Beverage Joint Stock Corporation), rồi hàng loạt các tên tuổi lớn bắt đầu bằng chữ Vina (Việt Nam) như VinaMilk (Milk là sữa), VinaPhone (Phone là điện thoại), VinaGame (Game là trò chơi),…
 • Tên công ty viết tắt từ tên đầy đủ: IBM, BMW, ACB
 • Tên công ty sử dụng tiếng nước ngoài: Kangaroo, Mimoza, Ezado, Minano, Apollo, Language Link, Oxford,…

Ưu điểm: Đây hiện đang là xu hướng mới của các doanh nghiệp trẻ tạo ra sự tươi mới trong nền kinh tế hiện đại. Với tham vọng vươn ra thế giới, kết nối toàn cầu thì những bạn trẻ cũng khá tự tin và luôn muốn khẳng định thương hiệu, cá tính bản thân với bạn bè quốc tế – nhất là với những công ty công nghệ.

Hạn chế: Việc sử dụng tên tiếng Anh thường khó được cơ quan nhà nước chấp thuận. Bởi Việt Nam vẫn đang khá máy móc trong việc xác định tên công ty đó có bị gây nhầm lẫn hay không. Ngoài ra, nếu bạn hướng tới thị trường truyền thống. Việc sử dụng tên nước ngoài cũng không được phù hợp.

Tên công ty phản ánh mơ ước hoặc triết lý kinh doanh – Một loại tên công ty hay

Đây là một trong những cách đặt tên công ty rất hay được sử dụng phổ biến nhất trong thực tế bởi nó phản ánh những mong ước hoặc khẳng định triết lý kinh doanh của chủ doanh nghiệp. Ví dụ:

 • Những cái tên gợi lên sự may mắn, thành công: Thành Đạt, Tài Lộc, Hưng Thịnh, Đức Phúc,…
 • Những cái tên gợi lên uy tín, tin cậy, mang lại cảm giác an tâm cho khách hàng: Bảo Tín, Trung Tín, Trọng Tín, Đại Tín, Tín Nghĩa, Tâm An, Bình An, Thành Tâm,…
 • Những cái tên gợi lên khát vọng dẫn đầu: Tiên Phong, Tiến Lên, Nhất Nghệ, Số 1, TOP 1,…
 • Những cái tên khẳng định triết lý kinh doanh: Hòa Bình, Vì Dân, Hoàn Hảo, An Toàn,…

Ưu điểm: Với các tên công ty kiểu này, bạn dễ dàng xây dựng được thương hiệu. Bởi nó là các từ khá dễ nhớ. Đồng thời, nó cũng là yếu tố để xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Hạn chế: Các tên công ty dạng này khá phổ biến. Việc lựa chọn được một tên công ty ưng ý và đảm bảo đăng ký được khá khó khăn.

Tên công ty đơn giản, dễ đọc, dễ nhớ

Một cái tên đôi khi không cần phải có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ cần đơn giản, dễ viết, dễ đọc, dễ nhớ là được. Đây cũng là một trong những xu hướng chọn tên công ty rất hay được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Ví dụ: Lozi, Sudo, Kaia, Tino,…

Ưu điểm: đây là cách khá biến đối với các tập đoàn lớn. Tên công ty thường không có ý nghĩa gì nếu phát âm lên. Nhưng nó lại rất vần và dễ đọc. Điều này giúp khách hàng dễ nhớ thương hiệu của bạn hơn. 

Nhược điểm: Nếu bạn không xây dựng thương hiệu đủ tốt. Bạn sẽ không có cách nào để khiến khách hàng nhớ bạn đang kinh doanh cái gì. Điều này cần bạn phải có một chiến lược maketing và nguồn lục đủ mạnh để xây dựng thương hiệu. Ví dụ: Nhắc đến Cocacola là người ta nghĩ đến nước giải khát. Hoặc nhắc đến xe máy là người ta nghĩ đến Honda…

Hiện tại chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi thiết kế web công ty vận tải được thiết kế logo vận tải miễn phí + tên miền + hosting + hướng dẫn quảng cáo seo tổng thể marketing online miễn phí. Hãy liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Bạn muốn===>Tìm hiểu thêm
Nếu bạn chưa tìm được câu trả lời cho vấn đề của mình===>Truy cập vào đây
Đặt tên công ty vận tải logistics tên công ty Vận tải hay. Sau đây là tất cả hướng dẫn của tôi về cách đặt tên công ty. Đặt tên công ty hay, ý nghĩa, đặt tên công ty theo phong thủy. Hi vọng các bạn có thể lựa chọn được một tên thương hiệu phù hợp.
4.75 sao của 1908 phiếu bầu
Đặt tên công ty vận tải
Đặt tên công ty vận tải
Kinh doanh Liên hệ Liên hệ Liên hệ

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dịch vụ seo website công ty vận chuyển vận tải logistics top 1 Google
Dịch vụ seo website công ty vận chuyển vận tải logistics top 1 Google
Nguồn khách hàng rất đa dạng, cách tìm cũng cực kỳ phổ biến. Sales Logistics không lo không có khách hàng. Nhưng quan trọng hơn cả là phương pháp và cách để thuyết phục khách hàng. Bạn nên trau dồi về kiến thức, kỹ năng sales nhiều hơn để đạt KPI doanh thu hiệu quả.
Thủ tục thành lập công ty vận tải logistics mở công ty vận chuyển hàng
Thủ tục thành lập công ty vận tải logistics mở công ty vận chuyển hàng
Dựa vào nhu cầu kinh doanh, số vốn ban đầu, số lượng thành viên góp vốn mà Quý khách hàng lựa chọn thành lập loại hình doanh nghiệp phù hợp: hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần. Qúy khách hàng có nhu cầu...
Thiết kế website vận chuyển logistics vận tải chuyển nhà chuẩn seo
Thiết kế website vận chuyển logistics vận tải chuyển nhà chuẩn seo
Khách hàng sẽ không thể tự đến nếu bạn không chủ động đi tìm. Với ngành logistics đang phát triển mạnh như hiện nay, nếu bạn không biết cách tìm khách, rất khó đứng vững trên thị trường. Vậy có những cách tìm kiếm khách hàng cho ngành logistics nào? Có thể tìm nguồn khách hàng logistics ở đâu?
Dịch vụ chuyển nhà trọn gói TPHCM Hà Nội chuyển dọn nhà giá rẻ
Dịch vụ chuyển nhà trọn gói TPHCM Hà Nội chuyển dọn nhà giá rẻ
Nếu thuê dịch vụ chuyển nhà trọn gói: Bạn cần hướng dẫn nhân viên chuyển dọn theo phương án đã trao đổi trước đó. Giám sát cẩn thận quá trình đóng gói, vận chuyển tại nhà cũ và nhà mới. Nhắc nhở họ cẩn thận với các đồ...
Thiết kế logo vận chuyển logo công ty logistics logo công ty vận tải
Thiết kế logo vận chuyển logo công ty logistics logo công ty vận tải
Với sự phát triển của nền kinh tế, mạng lưới giao thông được mở rộng kéo theo tốc độ phát triển chóng mặt của các loại hình vận tải nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa cũng như con người của người dân. Thiết kế logo...
Chiến lược marketing của công ty logistics công ty vận tải
Chiến lược marketing của công ty logistics công ty vận tải
Việt Nam hiện có khoảng 1.300-1.500 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, đứng thứ 64/160 nước về mức độ phát triển logistics và đứng thứ 4 trong ASEAN sau Singapore, Malaysia, Thái Lan. Với tốc độ phát triển hàng năm đạt 16 đến 20%,...

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đặt tên shop bán mỹ phẩm tên thương hiệu Fanpage bán mỹ phẩm hay
Đặt tên shop bán mỹ phẩm tên thương hiệu Fanpage bán mỹ phẩm hay
Tên thương hiệu hay, ấn tượng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để tạo nên bản sắc tổng thể của doanh nghiệp. Đặc biệt, một tên shop mỹ phẩm hay có thể đưa doanh nghiệp của bạn đi lên, ngược lại, một cái tên “xấu” cũng có thể kéo nó đi xuống.
Đặt tên shop bán hàng hay ý nghĩa tên shop bán hàng online hay
Đặt tên shop bán hàng hay ý nghĩa tên shop bán hàng online hay
Tên Shop hay, độc lạ không những mang ý nghĩa sâu sắc mà lại còn tạo ấn tượng cho khách hàng. Tuy nhiên, việc đặt tên cũng cần phải theo một số nguyên tắc nhất định. Để tìm hiểu rõ hơn, mời bạn cùng Chúng tôi khám phá những lưu...
Cách đặt tên website bán hàng online hay ý tưởng đặt tên website
Cách đặt tên website bán hàng online hay ý tưởng đặt tên website
Đặt tên website tương tự như việc đặt tên công ty - nó đòi hỏi phải suy nghĩ và cân nhắc nhiều. Tên website là danh tính của công ty trên Internet. Vì vậy, tên web không chỉ cần phù hợp với doanh nghiệp mà còn phải dễ...
Đặt tên công ty quảng cáo hay ý nghĩa đúng phong thủy chuẩn Marketing
Đặt tên công ty quảng cáo hay ý nghĩa đúng phong thủy chuẩn Marketing
Đầu tiên, hãy nghĩ đến những cái tên chỉ có 2 hoặc 3 âm tiết. Đừng cố gắng đặt nhiều hơn vì khách hàng sẽ không thể nhớ hết nếu nó có từ 4 âm tiết trở lên. Nếu định vị của bạn tốt, bạn có thể đặt tên với 1 âm tiết...
Đặt tên shop hoa tươi hay cách đặt tên cho shop hoa tươi
Đặt tên shop hoa tươi hay cách đặt tên cho shop hoa tươi
Đặt tên Shop hay, ấn tượng và có ý nghĩa không những tạo nên thương hiệu cho cửa hàng của bạn mà còn là một hình thức quảng bá hữu hiệu mà chẳng tốn đồng nào. Nếu để ý bạn sẽ thấy những chị em ưa thích mua sắm thường hay...
Thành lập công ty may mặc xưởng may đồng phục sản xuất quần áo
Thành lập công ty may mặc xưởng may đồng phục sản xuất quần áo
May mặc là một trong những ngành nghề thu hút sự đầu tư của khá nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tại thị trường Việt Nam. Sự ưa chuộng các sản phẩm may mặc của người tiêu dùng đã thúc đầy các nhà sản xuất, kinh doanh thời...
Hồ sơ thủ tục mở cửa hàng hoa tươi thành lập shop hoa tươi
Hồ sơ thủ tục mở cửa hàng hoa tươi thành lập shop hoa tươi
Nếu đang có số tiền khoảng 50 – 70 triệu đồng thì việc mở một cửa hàng hoa tươi sẽ là ý tưởng không tồi chút nào dành cho bạn, kinh doanh hoa tươi nhất là vào các dịp lễ lớn trong năm là một trong những mặt hàng hot kiếm lại...
Hướng dẫn thành lập công ty dịch vụ vệ sinh công nghiệp
Hướng dẫn thành lập công ty dịch vụ vệ sinh công nghiệp
Bắt đầu một doanh nghiệp làm sạch sinh lợi nhuận không phải là điều quá khó. Luôn luôn có những ngôi nhà, công ty cần được dọn dẹp và đó là một công việc có nhu cầu rất lớn.
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp trọn gói công ty TNHH Cổ Phần
Dịch vụ thành lập công ty doanh nghiệp trọn gói công ty TNHH Cổ Phần
Thành lập doanh nghiệp hay thủ tục thành lập công ty đang là mối quan tâm của rất nhiều cá nhân, tổ chức khi có ý định xây dựng một cơ ngơi của riêng mình. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu một chặng đường mới cho mỗi cá nhân, tổ chức...
Mục lục