Featured snippet là gì

Khi không có đoạn trích nổi bật thì kết quả đầu tiên có 26 phần trăm lượt bấm, nhưng khi có đoạn trích thì lượt bấm xem giảm xuống chỉ còn 19.6 phần trăm, trong đó đoạn trích nhận được 8.6 phần trăm lượt bấm xem. Đây là biểu đồ do Ahrefs trình bày.

Lại một nghiên cứu cho thấy cách đoạn trích nổi bật (featured snippet) cướp một lượng lớn truy cập cho kết quả thuần (organic result)

Khi một đoạn trích nổi bật (featured snippet) xuất hiện, thì lượt truy cập (Click-through rate) của kết quả thuần giảm xuống chỉ còn dưới 20 phần trăm.

Featured snippet là gì

Một nghiên cứu được công bố hôm nay do Ahrefs đã cho thấy cách đoạn trích nổi bật có ảnh hưởng xấu tới lượt click của những kết quả tìm kiếm thuần đầu tiên (first organic search result)

Ahrefs làm thí nhiệm trên có hai triệu đoạn trích nổi bật và phát hiện ra rằng kết quả thuần đầu tiên biểu thị sự tuột hạng về lượng bấm xem khi xuất hiện một đoạn trích nổi bật.

Khi không có đoạn trích nổi bật thì kết quả đầu tiên có 26 phần trăm lượt bấm, nhưng khi có đoạn trích thì lượt bấm xem giảm xuống chỉ còn 19.6 phần trăm, trong đó đoạn trích nhận được 8.6 phần trăm lượt bấm xem. Đây là biểu đồ do Ahrefs trình bày:

đoạn trích nổi bật

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự xuất hiện của một đoạn trích nổi bật đồng nghĩa với việc lượt bấm tìm kiếm tổng thể cho toàn kết quả thuần giảm xuống.

đoạn trích nổi bật

Từ 112 triệu từ khóa mà Ahrefs thí nghiệm lên thì có:

  • 12,29% kết quả tìm kiếm có đoạn trích nổi bật
  • Chỉ có 30,9% đoạn trích nổi bật nằm ở vị trí đầu tiên nhất trong kết quả tìm kiếm.
  • 99,58% đoạn trích nổi bật đã nằm trong vị trí top 10 của Google.
  • Hầu hết số lượng khủng của đoạn trích nổi bật được kích hoạt bởi từ khóa long tail.
  • Wikipedia đang hiện là nơi có số lượng đoạn trích nổi bật nhiều nhất trong Google.
  • Đoạn trích nổi bật thường xuyên thay đổi nguồn cung cấp

Trước đây cũng đã có một nghiên cứu về đoạn trích nổi bật mà trong đó đã dò xét 1,4 triệu câu hỏi và hàng trăm nghìn đoạn trích.

Henry Hoàng
Henry Hoàng
Chuyên gia SEO Henry Hoàng. Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực seo, cải thiện % CTR cho website, nhằm tăng tỉ lệ chuyển đổi. Phân tích đánh giá độ cạnh tranh từ khóa, từ đó đưa ra định hướng SEO phù hợp. Xem thêm
FollowAction (12313) - LikeAction (12513) - WriteAction (900)