×"Chúng tôi không cố gắng trở thành công ty lớn nhất. Chúng tôi muốn trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình cam kết lâu dài với lĩnh vực này"
Thiết kế web chuẩn seo
×"Chúng tôi không cố gắng trở thành công ty lớn nhất. Chúng tôi muốn trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình cam kết lâu dài với lĩnh vực này"

Hướng dẫn SEO phần 6 Linking Building

Hướng dẫn SEO phần 6: Xây dựng Liên kết ( Linking Building) & Xếp hạng trong Công cụ Tìm kiếm

Links là những yếu tố lớn đầu tiên "Off-The-Page" trong yếu tố xếp hạng được sử dụng bởi công cụ tìm kiếm. Google không phải là công cụ tìm kiếm đầu tiên  đếm các liên kết như là "phiếu bầu". Nhưng nó là động cơ đầu tiên công cụ tìm kiếm dựa vào để phân tích liên kết (hoặc các đồ thị liên kết); cũng là một cách để cải thiện sự liên quan.

Hướng dẫn SEO phần 6

Link giữ vai trò quan trọng nhất trong bảng xếp hạng tìm kiếm. Nhưng như bạn sẽ tìm thấy, một số liên kết có giá trị hơn những liên kết khác.

LQ: Link Quality- Chất lượng Link.

Nếu bạn bệnh, bạn sẽ tin tưởng nơi nào hơn? Những lời khuyên từ năm bác sĩ hoặc những lời khuyên từ năm mươi người ngẫu nhiên bạn đi bộ gặp được trên đường phố?

Trừ khi bạn đã có một kinh nghiệm thực sự tồi tệ với các bác sĩ, có thể bạn sẽ muốn tin tưởng vào lời khuyên từ các bác sĩ hơn. Mặc dù bạn đang nhận được ý kiến  ít hơn, nhưng đó là những ý kiến ​​từ các chuyên gia bạn sẽ nhận được. Chất lượng của các ý kiến ​​của họ quan trọng hơn.

Điều này cũng hoạt động theo cách tương tự với công cụ tìm kiếm. Chúng sẽ đếm tất cả các liên kết trỏ lại trang web (ngoại trừ những người bị chặn sử dụng nofollow hoặc phương pháp khác), nhưng chúng không đếm tất cả như nhau. Chúng sẽ chú ý hơn đến các liên kết được coi là có chất lượng tốt hơn.

Một liên kết chất lượng là gì? Đó là một trong những dạng "bạn sẽ biết nó khi bạn nhìn thấy nó", trong nhiều trường hợp là vậy. Nhưng một liên kết từ bất kỳ trang web uy tín lớn sẽ là chất lượng cao hơn so với một liên kết mà bạn có thể nhận được từ việc cho ý kiến ​​trên một blog. Ngoài ra, các liên kết từ những người trong "lĩnh vực" của bạn, các trang web đó là liên quan tại chỗ đến trang web của bạn, cũng có thể kể thêm.

Lt: Link Text / Anchor Text

Amazon có hàng triệu liên kết trỏ vào nó. Nó làm rank cho từ khóa "sách". Tại sao? Nhiều trong số những liên kết trỏ tại Amazon nói từ "sách" trong các liên kết.

Những từu trong một liên kết - link text hoặc "anchor text" - được nhìn thấy bởi các công cụ tìm kiếm như là cách một trong những trang web được mô tả khác. Đó là khi nếu ai đó chỉ vào bạn trong cuộc sống thực và nói "sách" và tuyên bố bạn là một chuyên gia về chủ đề đó.

Bạn thường không thể kiểm soát những từ mọi người sử dụng để liên kết với bạn, vì vậy tận dụng cơ hội của bạn để ảnh hưởng trong văn bản có lý do.

Ln:  Số lượng liên kết

Rất nhiều các trang đã tìm thấy rằng nhận được toàn bộ rất nhiều liên kết có thể giúp cho SEO thành công. Thậm chí nhiều hơn như vậy nếu bạn đang nhận được rất nhiều liên kết từ nhiều trang web khác nhau. Tất cả đều công bằng như nhau, 1000 liên kết từ một trang web sẽ có nghĩa là ít hơn so với 1000 liên kết từ 1.000 trang web.

Trước đây, số lượng tuyệt đối của các liên kết được sử dụng là quan trọng hơn nhiều, nhưng đã giảm đều đặn khi công cụ tìm kiếm hiểu làm thế nào để đánh giá tốt hơn về chất lượng của các liên kết.

Tất cả các chiến thuật như virus linkbaiting, phù hiệu và các vật dụng có thể có hiệu quả trong việc đảm bảo số lượng lớn các liên kết; đại diện của một số công cụ tìm kiếm có gợi ý. Nhưng trong quest của bạn để liên kết, đừng lợi dụng các phần mềm tự động và bắt đầu spam blog. Đó là một điều xấu, và chúng ta sẽ khám phá sau này trong những bài viết sau.

Hướng dẫn SEO phần 7

Hướng dẫn SEO phần 1 Hướng dẫn SEO phần 2 Hướng dẫn SEO phần 3 Hướng dẫn SEO phần 4 Hướng dẫn SEO phần 5

Hướng dẫn SEO phần 6 Xây dựng Liên kết Linking Building Xếp hạng trong Công cụ Tìm kiếm Links là những yếu tố lớn ầu tiên OffThePage trong yếu tố xếp hạng ược sử dụng bởi công cụ tìm kiếm. Google không phải là công cụ tìm kiếm ầu tiên  ếm các liên kết như là phiếu bầu. Nhưng nó là
4.75 sao của 2239 phiếu bầu
Hướng dẫn SEO phần 6
Hướng dẫn SEO phần 6
Thủ thuật seo 090.696.7056 093.784.1299 243 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Q. Phú Nhuận, HCM
093.784.1299